Euskaraz

Castellano

Frances

Inglés

Onarpena

679/2016 (EB) DBEOren arabera bildutako datuak giltzak.sare.eus webgunean sartuko dira, KONPONBIDERAKO GILTZAK kanpainaren barruan. Kanpainaren titulartasuna SARE ELKARTEArena da (IFK: G75127555).

Datu horiek gure fitxategian gordeko dira KONPONBIDERAKO GILTZAK kanpainak irauten duen bitartean. Datu-bilketa honen helburua SAREren webgunean (giltzak.sare.eus) zure atxikimendua argitaratzea da.

Datuen titularrak adierazten du klausula honetan zehaztutako baldintzen eta lagapenen berri duela, eta, nolanahi ere, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko/ahazteko, tratamendua mugatzeko, eramangarritasunerako eta aurkakotasunerako eskubideak doan baliatu ahal izango ditu (betiere indarrean dagoen legerian jasotako kasuen arabera), SARE ELKARTEAra joz (helbidea: KUTXA KALEA, 7 BEHEA). 01012 VITORIA-GASTEIZek, jakinarazpenean ESKUBIDEAK BALIATZEA adieraziz; edo, bestela, jarduera hori egin aurretik, tratamenduaren arduradunak horretarako dituen inprimakiak igortzeko eskatu behar du.

Aceptación

Los datos recabados, conforme al RGPD (UE) 679/2016, en la presente adhesión serán incluidos en web giltzak.sare.eus dentro de la campaña KONPONBIDERAKO GILTZAK, y cuya titularidad pertenece a SARE ELKARTEA con CIF: G75127555.

Estos datos serán almacenados en nuestro fichero durante el tiempo que dure la campaña KONPONBIDERAKO GILTZAK. La finalidad de esta recogida de datos es la publicación de su adhesión en la web de SARE.(giltzak.sare.eus)

El titular de los datos declara estar informado de las condiciones y cesiones detalladas en la presente cláusula y, en cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión/olvido, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a SARE ELKARTEA, con dirección KUTXA KALEA, 7 BAJO. 01012 VITORIA-GASTEIZ, indicando en la comunicación EJERCICIO DE DERECHOS; o bien y con carácter previo a tal actuación, solicitar con las mismas señas que le sean remitidos los impresos que el Responsable del Tratamiento dispone a tal efecto.